Rantsoenen

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

  • Rantsoenen

    Dankzij onze berekeningen kan u beschikken over een basis-rantsoen afgestemd op de analyses van uw ruwvoeders. Eveneens kan u rekenen op deskundig advies betreffende bijpassende bijproducten / grondstoffen / supplementen.

    Totale Diervoeding

    Ons concept is “totale diervoeding”. Wij optimaliseren alle aspecten voor een goed rantsoen. Wij berekenen voor u, een basisrantsoen aangepast aan de analyses van uw ruwvoeders, en adviseren u welke bijproducten/grondstoffen/supplementen hierbij het best passen. Naast de melkveehouderij begeleiden we ook gangbare en biologische geitenbedrijven, eveneens met als doel goede melkproductie en passende gehaltes op een zo gezond mogelijke manier.

  • Onze adviseurs

    Om optimale resultaten te behalen bij melkvee, opfok jongvee of afmesten geven wij een gepersonaliseerd rantsoenadvies met als doel een uitstekende penswerking. De Orcovet-adviseurs helpen u graag met het perfectioneren van uw rantsoen!