Producten

Pluimveehouderij

Optimale voeding is gericht op het verbeteren van lichaamsfuncties. Nutriënten werken in een team! Elk essentieel nutriënt (vitaminen, mineralen, sporenelementen) is een afzonderlijk sleutelelement, dat slechts werkzaam is als de andere sleutels ook volwaardig aanwezig zijn. Indien een essentieel nutriënt ontbreekt of onvoldoende wordt aangevuld kan het metabolisme niet optimaal functioneren. Bijgevolg zal het hoogproductief pluimvee geen maximale prestaties neerzetten als de voedingsstatus die aan de genetische behoeften beantwoordt, niet behaald wordt. Nutriënten werken opbouwend voor:

  • optimale groei en ei productie
  • goede vruchtbaarheid (hormonale productie)
  • optimale gezondheid ( immuniteit, weerstand)

Wanneer het immuunsysteem in gang wordt gezet, treedt er een verzwakking van de groei op! Deze daling in de groei komt voor bij dieren die kampen met bacteriële en/of virale infectiedruk, of dieren die onder stress staan. Er is een duidelijke negatieve invloed op de voederefficiëntie bij pluimvee wanneer er immunologische stress heerst. Vooral vitamine E en vitamine C zijn belangrijk in de strijd tegen oxidatiestress en voor de immuniteit/weerstand van het dier.

  • Rovisol® bevat beschermende vloeibare vitaminen in een zeer hoge dosering. De vitaminen zijn eenvoudig op te lossen in water en als zodanig te doseren.
  • Rovisol® laat u toe om op een eenvoudige, vlotte manier vitaminen in een pluimveerantsoen op alle mogelijke momenten te optimaliseren ook bij zieke dieren: zieke dieren eten niet, maar drinken wel!

Onze Orcovet-medewerkers geven u graag advies op maat!

Rovisol® gamma:

  • Rovisol® E
  • Rovisol® E + Se
  • Rovisol® AD3E en Rovisol® AD3EC
  • Rovisol® BEK3 en Rovisol® BECK3

Rovisol® trademark DSM Nutritional Products